For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Filosofering i Koronaens tid

Koronakrisen er over oss, og alle landets innbyggere er kastet ut i en merkelig limbotilstand der hverdagen vår ikke er til å kjenne igjen. Livets skjørhet føles sterkere enn på lenge. Mange opplever store personlige utfordringer, og vi blir mer eller mindre tvunget til å kjenne på eksistensielle dilemmaer, som forholdet mellom frihet og ansvar, hva som egentlig er rettferdig, og ikke minst eksistensiell angst og uro.

Å filosofere i fellesskap er noe som kan styrke vår evne til å takle denne krisen. Refleksjon over filosofiske spørsmål ligger oss kanskje nærmere nå? Tiden vi har til å være i ro, kan være en spore til å tenke over hva som gir livet mening, hvordan man kan takle kriser og hvordan vi som mennesker kan styrke hverandre gjennom dialog – på nye måter.

Flere av våre opplegg for filosofisk samtale kan også gjennomføres digitalt eller omarbeides til refleksjonsøvelser for hjemmeskole. På siden «Trinn 8. – 10» under fanen Filosofi og etikk finnes mange små filmer og referanser til litteratur som elevene kan se eller lese hjemme. De foreslåtte refleksjonsspørsmålene kan besvares skriftlig, og/eller elevene kan utveksle tanker i digitale rom.

Under temaet Eksistens og livsmestring finnes for eksempel tips til filosofering rundt hva som kan være bra med å være alene, hvordan man kan takle ensomhet, hva lykke egentlig er, eller hvordan frihet henger sammen med ansvar. Du finner aktiviteter og hjemmeoppgaver spesielt utviklet for bruk under koronakrisen her: https://filosofiiskolen.no/trinn-8-10/frihet/

Hvorfor ikke benytte sjansen i denne tiden til å gi både elever og lærere rom for filosofisk refleksjon og dialog i nye former?