For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Frokostmøte: Filosofi og livsmestring i skolen

Human-Etisk Forbund lanserer lærerbloggen Filosofiiskolen.no ved å undersøke fenomenet livsmestring.

Snart skal alle elever i Norge lære om hvordan de kan mestre selve livet. De skal utvikle kompetanse «til å ta ansvarlige livsvalg» heter det i den nye læreplanen, uten at det sies noe mer om hva det innebærer.

Livsmestring knyttes også til god psykisk helse, og i den sammenhengen fremheves «et positivt selvbilde og en trygg identitet» som avgjørende. I oppramsingen av fenomener som inngår i dette tverrfaglige emne finner vi også «verdivalg og betydningen av mening i livet».

Så langt har lærerne fått lite drahjelp til å utdype innhold og arbeidsmetoder for dette tverrfaglige temaet. Derfor har vi invitert professor i kultur- og samfunnspsykologi, Ole Jacob Madsen, og lærer og filosofisk praktiker Ingun Steen Andersen til samtale om livsmestring i skolen.


Ole Jacob Madsen

Madsen kom i 2018 ut med boken Generasjon prestasjon, og han har i en kronikk i VG problematisert innføringen av livsmestring i skolen:

«… et spørsmål som melder seg er om det er rett medisin å introdusere ytterlige et moment generasjon prestasjon skal mestre. Inntil nylig het det da også at livet skal leves, ikke mestres.»


Ingun Steen Andersen

Steen Andersen har jobbet mange år i ungdomsskolen og er opptatt av å få elevene engasjert i filosoferende samtaler. Hun håper at livsmestring i skolen kan skape rom for gode samtaler i klasserommet om vesentlige livstemaer og har tiltro til at lærere kan fremme kritisk tenkning også på livsmestringens område.

Samtaleleder er Kaja Melsom, filosof i Human-Etisk Forbund.


Kaja Melsom

——————————————————————————–

Fredag 26. april klokken 08.15 – 09.30
Human-Etisk forbund, Brugata 19, 1. etasje