For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Kritisk tenkning på agendaen

Hva vil det egentlig si å tenke kritisk, og hvorfor er det så viktig?

I møte med en kompleks medievirkelighet, der falske nyheter, desiformasjon og propaganda kan lure bak en tilsynelatende uskyldig meme, blir det viktig å skjerpe sin kritiske tanke. I en tid preget av mye forvirring, usikkerhet og ikke minst konspirasjonstenkning, ropes det høyt etter mer kritisk tenkning. Kan øvelse i kritisk tenkning “redde oss” fra tankefeilenes fallgruver, fra lureri, politisk propaganda og mistillit til forskning og vitenskap?

Bevissthet om at både en selv og andre kan ta feil og øvelse i å tenke undersøkende, kreativt og åpent kan styrke evnen til å skjelne mellom sant og usant, rett og galt. Det er viktig å fremheve at kritisk tenkning slik også kan dreie seg om etikk, om hva som er et godt liv eller et godt samfunn. I en slik sammenheng henger kritisk tenkning sammen med lydhørhet for andres perspektiv og evne til å lytte til flere stemmer.

Å arbeide med kritisk tenkning i skolen krever en tverrfaglig og flerfaglig tilnærming, samt en forståelse av at kritisk tenkning som fenomen er sammensatt og knyttet til både tenkeferdigheter og holdninger. Kritisk tenkning utvikles i fellesskap der det er rom for å stille spørsmål og lete etter svar.

Å arbeide med filosofiske samtaler er én måte å styrke kritisk tenkning i klasserommene på. På denne nettsiden finnes mange ressurser og grublespørsmål som kan hjelpe lærere til å arbeide med kritisk tenkning gjennom dialog der elevenes tanker og erfaringer tas på alvor.

Les mer om arbeid med kritisk tenkning gjennom filosofiske samtaler her: Metode