For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Livsmestring på timeplanen

HVA BETYR DET egentlig å «mestre livet», og kan filosofiske samtaler bidra til livsmestring?

Det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» skal inn i skolen, og det hersker en viss forvirring rundt hva innføringen av temaet skal innebære i praksis. Kan temaet bli en mulighet til å ta ungdommers erfaringer på alvor og gi rom for samtaler om viktige og livsnære temaer?

Lanseringsmøte

På vårt lanseringsarrangement fredag 26. april 2019 møttes lærer og filosofisk praktiker Ingun Steen Andersen og psykolog Ole Jacob Madsen til paneldebatt om livsmestring i skolen. Samtalen ble streamet.

Vil temaet “livsmestring”, stikk i strid med intensjonene, kunne øke presset på enkeltindividet om å skulle prestere og «bli den beste versjonen av seg selv»? Madsen uttrykte bekymring, mens Steen Andersen påpekte at tverrfaglig arbeid med livsmestring kan gi muligheter for å tenke godt rundt hvordan vi kan skape en skole som fremmer myndiggjøring (empowerment) og gode dialogiske erfaringer.

Det ble påpekt i samtalen at temaet livsmestring ikke bare er for alle de unge som sliter. Livsmestring handler om å bli styrket til å tro på seg selv, ta gode valg, forholde seg kritisk til normer og forventninger og kreativt og positivt til livet. Slik mestring gis næring gjennom positive relasjoner, i et inkluderende skolemiljø som fremmer selvrefleksjon og evne til å håndtere følelser i samhandling med andre.

Hva kan filosofiske samtaler bidra med?

Det å delta i filosofiske samtaler kan i seg selv være livsstyrkende da samtaleformen trener gjensidig anerkjennelse, dialog og aksept for forskjeller. Les mer om hvorfor vi trenger filosofiske samtaler.

Under temaet Eksistens og livsmestring (Trinn 8-10) på dette nettstedet finnes aktiviteter og grublespørsmål som kan få i gang filosofiske samtaler i klasserommet om temaer som identitet, frihet, gruppepress, mot og ensomhet. Kanskje kan det å dele erfaringer og tanker om slike etiske og eksistensielle temaer «avindividualisere» noen av problemene ungdommen sliter med og gi dem styrke til å finne sin egen vei?