For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Sammen mot hat

Norge er igjen rystet av en terrorhandling, og en polarisert debatt om religion, fordommer og hat preger mediebildet.

Hva får mennesker til å utføre hatefulle handlinger for å ramme en gruppe mennesker i samfunnet vårt? Hvordan kan vi jobbe for fredelig sameksistens mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn, – inkludere og bygge broer, men uten å gå på kompromiss demokratiske verdier?

Diskursen er ofte preget av «oss» og «dem», av stereotypier og generaliseringer. Samtidig øker netthetsen og skremmer mange fra å delta i samfunnsdebatten. Kritisk tenkning er nødvendig for å kunne gjennomskue og forstå en debatt preget av forenklinger, konspirasjonssnakk og skyttergravsretorikk. I stor grad trengs åpen refleksjon og respektfull dialog om identitet, mangfold og fellesskap.

Filosofiske samtaler om slike grunnleggende temaer gir rom for både refleksjon, kritisk tenkning og meningsmangfold. Under temaet «Demokrati og medborgerskap» på våre nettsider finnes det ulike innganger til å få i gang samtaler med ungdom om både kultur, identitet, mangfold og fordommer.

De nye kjerneelementene i KRLE-faget slår fast at faget skal bidra til at elevene “utvikler mangfoldskompetanse”, og de skal kunne “forholde seg til spørsmål det er dyp uenighet om”. Aktuell samfunnsdebatt gir oss en gyllen mulighet til gjennom dialog å trene elevene i nettopp dette!

Se også: Demokrati og medborgerskap