For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Den blinde Bartimeus

DE KOM TIL JERIKO, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus...

Og det står skrevet…

De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Mange snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg.» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få synet igjen!» Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se,og han fulgte Jesus på veien. (Mark 10,46-52)

Aktiviteter

«Tro på» vs. «tiltro til»

 • Lag to kolonner på tavlen: en for «religiøs tro» og en for «tro som antagelse».
 • Be elevene komme med forslag til hva man tror på når man er religiøs (f.eks. Gud, profeter, mirakler) og hva man har tiltro til når man er sekulær (f.eks. mennesket, moral, vitenskap). Skriv opp svarene i kolonnene.
 • Ha en samtale rundt det som kommer frem, for eksempel med utgangspunkt i følgende spørsmål:
  • Hva er forskjellen på å «tro på» noe og å ha «tiltro til» noe?
  • Må mennesket tro? Kan vi ikke bare se bort fra ting vi ikke kan vite med sikkerhet?
  • Hvor mye av det vi tror kan bevises? Hva vil det si å bevise noe?
  • Er man religiøs straks man tror på noe som ikke lar seg bevise?

Tro som flytter fjell

 • Jesus sier (i Matt 17,20) at «tro kan flytte fjell». Dette kan tolkes på mange måter, for eksempel:
  • Hvis man tror på Gud, kan alt skje.
  • Hvis man har tro på seg selv, kan man få til alt.
 • Skriv de to tolkningene på tavlen.
 • Gjennomfør en undersøkende samtale rundt følgende spørsmål:
  • Hva er forskjellen på de to tolkningene?
  • Er begge tolkninger forenlige med at tro kan flytte fjell?
  • Hvilken tolkning har elevene mest tro på? Hvorfor?
  • Har elevene egne tolkninger av utsagnet?
  • Hvis Bartimeus bare trodde på seg selv, ville han da fått synet tilbake?

Grublespørsmål

 • «Din tro har frelst deg,» sa Jesus til Bartimeus. Betyr det at det er Bartimeus’ egen fortjeneste at han fikk synet tilbake?
 • «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» (Ef 2,8) Troen på Gud er altså en nådegave fra Gud.
  • Finnes det andre former for tro som også kan forstås som en gave?
  • Hvilke former for tro er ikke en gave?
  • Er det en gave å (ha) tro på seg selv?
  • Hvorfor begynner vi å tro på ting?
 • Et gammelt ordtak sier at «Gud hjelper den som hjelper seg selv». Må man ha tro på seg selv for å kunne hjelpe seg selv? Kan en lærer si til en elev: Hjelp deg selv først, så skal jeg hjelpe deg! Finn grunner for og imot.
FORFATTER:
Øyvind Olsholt

Magister i filosofi fra Universitetet i Oslo hvor han arbeidet med eksistensfilosofi. I 2000 etablerte han selskapet Barne- og ungdomsfilosofene (www.buf.no) og har siden vært tilknyttet barnehager, skoler og andre institusjoner på prosjektbasis.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT