For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Din tanke er fri

«Din tanke er fri» er en folkevise av sveitser-tysk opprinnelse, som hyller tanke- og ytringsfrihet. Den ble på 1980-tallet oversatt til norsk av visesangeren Alf Cranner, og ble deretter en signatursang for sekulær humanisme her til lands.

En humanistisk signatursang

«Din tanke er fri» er en sveitser-tysk folkesang (med originaltittelen «Die Gedanken sind frei») fra tidlig attenhundretall. Forfatter og komponist er ukjent, men den ble trykt i ulike sangbøker og finnes i flere versjoner. På 1980-tallet lagde visesangeren Alf Cranner en norsk oversettelse av de tre første versene, og denne er siden blitt en signatursang for sekulær humanisme her til lands, avsunget i enhver humanistisk konfirmasjonsseremoni.

Mens melodien er glad og lys, er teksten til dels alvorlig og mørk. Sangen var nemlig skrevet i protest mot eneveldige herskere som motsatte seg tanke- og ytringsfrihet. Før disse og andre menneskerettigheter vant fram, kunne man bli forfulgt og fengslet, og til og med drept, for å si noe som herskeren ikke likte.

Men som sangens tittel utsier, så er og blir tanken fri, selv om vi aldri så mye settes i fengsel for våre meningers skyld. Bare vårt legeme men ikke våre tanker  kan myndighetene sette i fengsel.

Aktiviteter

Hør sangen og diskuter teksten

«Din tanke er fri», i gjendiktning av Alf Cranner

Din tanke er fri, hvem tror du den finner.
Den flykter forbi, slik skygger forsvinner.
Den kan ikke brennes, av fiender kjennes.
Og slik vil det alltid bli: Din tanke er fri!

 • Her sies det at tanken både er fri og flyktig. Er dette to sider av samme sak, eller kan tanken være fri uten å være flyktig, og omvendt?
 • Kan man komme til å glemme at tanken er fri, slik at man trenger å bli påminnet om dette? Hva kan i så fall en slik glemsel skyldes?
 • Er det grunnlag for sangens optimistiske strofe om at «slik vil det alltid bli: Din tanke er fri!»? Eller kan vi forestille oss en fremtid der det ikke lenger er mulig å tenke fritt?

Jeg tenker hva jeg vil, mitt ønske bestemmer
I stillhet blir det til, i ukjente drømmer.
Min tanke og lengsel vil bryte hvert stengsel.
Og slik vil det alltid bli: Min tanke er fri!

 • Er det slik at våre ønsker bestemmer hva vi tenker? Eller er det våre tanker som bestemmer hva vi ønsker?
 • Er tankene våre av og til så frie og uregjerlige at det kan være et problem? Eller er dette bare bra?
 • Er tankens kraft så sterk og frigjørende at den vil bryte hvert stengsel, slik sangen utsier? Eller kan det finnes stengsler som er sterke nok til å holde tanker nede?

Og tvinges vi inn bak jernslåtte dører,
da flykter den vind som tankene fører
Fordi våre tanker kan rive ned skranker.
Og slik vil det alltid bli: Vår tanke er fri!

 • Hva menes med at våre tanker kan rive ned skranker? Hva kan være eksempler på det?
 • Kan det være verdt å gå i fengsel for noe vi tenker, mener eller tror på? Eller gjør vi best i å si fra oss tanker som bringer oss i trøbbel med myndigheter og andre?
 • Drøft utsagnet «Dette er mine prinsipper, men hvis du ikke liker dem, så har jeg noen andre!». Hva skal vi mene om en person som sier noe slikt?

Grublespørsmål

 • Forestill deg at en annen person kan lese tankene dine samtidig som du tenker dem. Ville dét være greit, eller ikke greit? Hvorfor (ikke)?
 • Er det mulig å ha et privatliv hvis én eller flere andre kan lese tankene dine? Eller handler det å ha et privatliv mye om å få ha våre tanker for oss selv?
 • Kan en tanke ikke være fri? Hva skiller i så fall en slik ufri tanke fra en fri tanke?
 • Hvor viktig er det å kunne leve i et samfunn der man kan si hva man mener, uten at man blir forfulgt eller fengslet av den grunn?
 • Fri meningsutveksling kan føre til mye diskusjon og uenighet. Er dette greit? Eller er det bedre å begrense ytringsfriheten for å unngå all den uenighet og forvirring som tanke- og ytringsfrihet gjerne innebærer?
FORFATTER:
Morten Fastvold

Filosof og skribent med cand.philol.-grad fra Universitetet i Oslo. Er også filosofisk praktiker og driver selskapet Filosofisk tenkehjelp (www.filosofisk-tenkehjelp.no). Har skrevet bøkene Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen og Hva gjør oss friske? Helsens og helbredelsens filosofi, samt en rekke artikler og essays. Har siden 2009 vært tilknyttet Human-Etisk Forbund på frilansbasis, både som samtaleleder, kursleder, foredragsholder og skribent.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT