For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

John Lennons Imagine

SANGEN IMAGINE KOM UT I 1971, midt i den utopisk idealistiske hippietiden og mens John Lennon var stormforelsket i den japanske kunstneren Yoko Ono. Teksten til Imagine er visstnok basert på noen av hennes dikt.

Himmel på jord

Sangen er blitt kalt «en humanistisk lovsang til folket», men det spørs om dette ikke er i overkant panegyrisk. Selv uttalte Lennon i et intervju at teksten i realiteten er et «kommunistisk manifest», men la til at «den sosialismen jeg snakker om ikke er slik en tåpelig russer ville gjort det, eller slik kineserne ville gjort det. Nei, vi skulle hatt en trivelig britisk sosialisme».

Lennon drømmer om en tid da alle mennesker er blitt ett folk som tilhører ett land og én verden. Det finnes ikke lenger landegrenser, religion eller klassetilhørighet. Global harmoni, enhet og likhet er her innen rekkevidde, vi må bare forkaste alle former for sosial kontroll som begrenser menneskets sanne potensial.

For så vidt kan man si at Imagine er hippietidens og popkulturens svar på Friedrich Schillers klassiske Ode til gleden, som den tyske komponisten Ludwig van Beethoven udødeliggjorde med sin niende symfoni. Du finner et oppslag om den her.

Aktiviteter

Hør sangen og diskuter teksten

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today… Aha-ah…

 • Hva vil det si å leve her og nå («living for today»)?
 • Må vi tenke bort himmel og helvete for å leve her og nå?
 • Er det lettere å tenke seg at himmel og helvete ikke finnes enn at de finnes?
 • Er himmel og helvete en tro vi vokser av oss, eller vokser inn i?
 • Prøv å forestille deg en verden hvor alle lever i øyeblikket. Er det en god eller dårlig verden?

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace… You…

 • Er det lett eller vanskelig å forestille seg en verden uten nasjoner? Uten religion?
 • Hvis vi tenker oss at nasjoner og religioner ikke lenger finnes, er det da ikke noe som kan få oss til å drepe andre eller ofre vårt eget liv?
 • Kan nasjoner og religioner bidra til fred? Hvordan?

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world… You…

 • Kan grådighet være årsak til at det finnes sult? Grådig etter hva?
 • Kan sult være årsak til at det finnes grådighet? Sulten på hva?
 • Hvorfor har vi egentlig eiendeler?
 • Er et samfunn mulig uten eiendom?
 • Hvis ingen eier noe, eier da alle alt?
 • Hvis alle har ansvar for alt, har da ingen ansvar for noe?
 • Hva kan rettferdiggjøre det å frata folk alt de eier?
 • Hva blir konsekvensene dersom alle skal dele på alt i verden?

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

 • Hva er en «drømmer»? Hva kan vi kalle det motsatte av å være drømmer?
 • Linjen «Du kan si at jeg er en drømmer» viser at han innser at mange ikke er så glade i drømmere. Hvorfor ikke? Hva er galt med å være en drømmer?
 • Hva hvis alle hadde drømmer slik som Lennon, ville verden da smelte sammen til en stor, lykkelig enhet? Eller ikke?

Grublespørsmål

 • Må man drømme som Lennon for å være humanist? Eller handler ikke humanisme om å oppheve eiendomsretten, gjøre verden til ett land og alle nasjonaliteter til ett folk? Hva handler humanisme om?
 • Gi eksempler på sosial kontroll. På hvilken måte begrenser de individet? Er det noen former for sosial kontroll som ikke begrenser individet? Hvis nei, bør vi likevel ha en viss sosial kontroll?
FORFATTER:
Øyvind Olsholt

Magister i filosofi fra Universitetet i Oslo hvor han arbeidet med eksistensfilosofi. I 2000 etablerte han selskapet Barne- og ungdomsfilosofene (www.buf.no) og har siden vært tilknyttet barnehager, skoler og andre institusjoner på prosjektbasis.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT