For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Lykke

Å SØKE LYKKEN ser ut til å være en dyp drivkraft hos mennesker. Men hva skal egentlig til for å bli lykkelig? Er jakten på lykke egentlig kontraproduktiv, slik noen psykologer hevder? Kommer lykken kanskje lettere av seg selv når man ikke søker etter den, men fokuserer på hva som er betydningsfullt i livet?

Enkelte moderne filosofer hevder at det er overdreven fokus på å søke lykke i dagens samfunn. Man dyrker lykken og lykkefølelsen på en slik måte at toleransen for å møte skuffelser, motgang og prøvelser i livet blir lav. Man jakter etter opplevelser som kan gi intense og ekstatiske gleder. Men, slike følelser kan ikke vare, og den intense opptattheten av lykke blir dermed til syvende og sist usunn og urealistisk. Konsekvensen kan bli at helt normale følelser og tilstander, som nedstemthet, skuffelse og kjedsomhet, blir ansett som unormale og uønskede.

I jakten på lykke og nytelse er det lett å glemme tanken om at det er gjennom prøvelser man vokser som menneske, og gjennom sorg at man kan finne sin egen styrke. Marcel Proust sier det slik: «Lykke gjør godt for kroppen, men det er sorgen som utvikler sinnets kraft». Livet er ikke, og kan ikke være, en dans på roser, og livskunst er kanskje å akseptere  og lære seg å takle både vonde og gode følelser, gleder og skuffelser?

Gjennom TV-programmer som «Jakten på lykke» fremstår budskapet som om målet i livet er å optimalisere egen lykkefølelse. Er det dette som er meningen med livet? Er det viktig stadig å jobbe for å bli lykkelig, eller kan man rett og slett bli for opptatt av å søke lykken?

Hva er lykken annet enn det å være i overensstemmelse med seg selv? Krever ørnen gullfjær? Ønsker løven seg klør av sølv?

Henrik Ibsen

Aktiviteter

Sanger eller dikt om lykke

Spill “Happy” av Pharrell Williams som introduksjon. Eller, elevene kan få i oppdrag selv å finne sanger eller dikt som viser hva lykke er. Spill/les elevbidragene og ta utgangspunkt i disse for å belyse hva lykke kan være. Elevene kan også bli bedt om å lage en liste over hva de mener er veier til lykke. Utforsk deretter ulike måter å forstå ordet lykke på.

 • Hva vil det egentlig si å være lykkelig?
 • Finnes det bare én form for lykke, eller kan lykke være så mangt?
 • Hva viser sangene/diktene? Peker de mot ulike former for lykke? (for eksempel et øyeblikks lykke på grunn av nytelse, lykke over å mestre noe, lykke over å se noe vakkert, mer varig lykke som følge av tilfredshet i livet etc.) Forsøke å finne ulike definisjoner på hva lykke er.
 • Er lykke en følelse, eller noe annet?
 • Kan man være lykkelig hele tiden, eller kommer lykken i glimt?
 • Er det livets høyeste mål å finne lykken, eller er andre ting i livet mye viktigere?
 • Hva tror dere er det aller viktigste for å kunne være lykkelig?

Jakten på lykke

 1. Vis animasjonsfilmen “Happiness” av Steve Cutts. Filmen kan være utgangspunkt for å filosofere sammen med elevene rundt spørsmålet “Hva er lykke?”
 2. En annen mulighet er å få elevene til å lage egne spørsmål. Vis filmen og be dem skrive ned stikkord ut fra assosiasjoner de får underveis. Få stikkord og tanker opp på tavla. Be elevene deretter formulere filosofiske spørsmål ut fra tankene så langt. Velg en av elevenes spørsmål som utgangspunkt for samtale.
 • Hvilke heller tvilsomme veier til lykke fremstilles i filmen?
 • Hva menes med begrepet «falsk lykke»?
 • Kan man kjøpe lykke for penger?
 • Kan man bli for opptatt av å bli lykkelig, slik at man blir ulykkelig av å søke lykken?
 • Filmen gir et ganske pessimistisk bilde av menneskets søken etter mening og lykke. Hvordan kunne du laget en lignende film, men også fått fram en strime av håp eller et mer positivt syn på å søke lykke?
 • Hva tenker dere er veier til lykke?
 • Er lykke og glede det samme, eller er det to helt forskjellige ting?
 • Fortell om en gang du kjente deg lykkelig! Få elevene til å lage små fortellinger. Hva kan historiene fortelle oss om hva  lykke er?
 • Kan lykke oppleves forskjellig fra person til person, eller er lykkefølelse noe universelt? Er hva som gir lykke helt individuelt?

Animasjonsfilm «Pig of Happiness»

Vis animasjonsfilmen «Pig of Happiness». Grisen i fortellingen er lei av klaging og negativitet og bestemmer seg for å bli en lykkelig og optimistisk gris.

 • Kan vi velge å være lykkelige, eller er det umulig?
 • Hvordan kan vi eventuelt påvirke vår egen lykke?
 • Kommer lykke utenfra eller innenfra? Eller begge deler?
 • I Norge har vi et uttrykk som sier: «Det er ikke hvordan vi har det, men hvordan vi tar det.» Hva menes med dette uttrykket?
 • Kan lykke være smittsomt?
 • Hvordan kan vi spre lykke?
 • Kan vi, eller i hvilken grad kan vi, styre våre egne følelser?

 

Hakuna Matata

Se filmklippet fra Løvenes konge.

 • Er «Hakuna Matata» et godt motto?
 • Kan vi unngå å bekymre oss i livet?
 • Er det mulig å bestemme seg for ikke å bry seg om bekymringer og sorger man møter på sin vei?
 • Får man et bedre liv ved å følge dette mottoet?
 • Sammenlign budskapet i sangen med sangen «Optimist» av Lillebjørn Nilsen. Er tanken i de to sangene den samme, eller er det noen forskjell?
 • Er det mulig å velge å være optimist, eller er man til en viss grad født optimist eller pessimist?

Elevfortellinger om lykke

Hold en samtale med elevene etter modell av «sokratisk dialog» (se metodedel). Be elevene fortelle selvopplevde historier om en gang de selv var lykkelige. Be elevene deretter velge en historie som brukes for å finne ut mer om hva lykke kan bety.

 • Hva forteller historien oss om hva lykke kan være?
 • Hvordan kan man definere lykke ut fra denne fortellingen?
 • Finnes det fellestrekk mellom historiene elevene forteller, eller peker de mot ulike forståelser av lykke?

Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær…

Inger Hagerup

Grublespørsmål

 • Hva er lykke? Er det noen forskjell på å være glad og å være lykkelig?
 • Hva vil det si å være vellykket?
 • Er det noen sammenheng mellom det å være lykkelig og det å være vellykket, eller er det noe helt forskjellig?
 • Hva er det som gir lykke?
 • Kan det å løpe etter lykken føre til at man løper fra den?
 • Reklame og media fremstiller ofte lykke som knyttet til penger eller materielle ting. Kan lykke kjøpes for penger?
 • Når føler du deg mest lykkelig?
 • Er det forskjell på lykke og livsglede?
 • Kan lykke være varig?
 • Har lykke noen sammenheng med å ikke hige for høyt, slik Ibsen-sitatet over peker mot? Det vil si, er det viktig for lykken å sette seg realistiske mål?
FORFATTER:
Ingun Steen Andersen

Filosofisk praktiker, lektor og master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jobber nå som seniorrådgiver i Dembra ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) i Oslo. Har jobbet ni år i ungdomsskolen og driver i tillegg egen filosofisk praksis. Har bred erfaring og utdanning i filosofi som metode i skolen både fra Norge og England. Ingun har vært tilknyttet Human-Etisk Forbund på prosjektbasis gjennom mange år og har hatt en rekke oppdrag som samtaleleder og kursleder for filosofikonfirmasjon.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT