For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Håp

SÅ LENGE MENNESKET har håp, er intet helt forferdelig, skriver Tove Ditlevsen. Heldigvis er håpets kraft stor, og tendensen til ikke å gi opp selv i den svarteste situasjon er sterk hos mennesket.

For i håpet er vi frelst.

Paulus brev til romerne: 8, 24

Det er håpløst, og vi gir oss ikke.

Jan-Erik Vold

Jesus og Muhammed viste at den åndsmakten som heter håp er sterkere enn både atommakt og lykkepiller.

Per Fugelli

Og det står skrevet …

For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser?
Rom 8,24.

Så blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.
1. Kor 13,13

Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet.
2. Kor 3,12

Håp er å strekke seg mot muligheten

I den kristne forståelsen er håp knyttet til Guds løfter om forløsning og frelse. Håpet oppstår ut av en tro på at du kan få hjelp og styrke fra en høyere makt og videre belønning i en fremtidig tilværelse. Håp gis altså hos kristne en spesifikk trosbetydning, det knyttes til Bibelens løfter om at guddommelig hjelp gis til den som tror.

Håp behøver imidlertid ikke å ha noe med religiøs tro å gjøre. Det er et menneskelig fenomen som overskrider alle trosmessige skillelinjer. Håp er det som kan holde oss oppe når vi møter vanskeligheter og opplever skuffelser og nederlag. Håpet er god medisin, heter det seg. Det gjør at vi strever videre, kommer oss på beina og søker framover. Hvor ille enn situasjonen kan være, finner vi ofte et halmstrå av håp som får oss gjennom kriser, tunge stunder og ulykker. «Livstrua bryt gjennom tele og tvang», som det heter i sangen.

I filosofien kan fenomenet håp knyttes til det filosofen Jean-Paul Sartre skriver om menneskets «intensjonale bevissthet». I sin tankeverden befinner mennesket seg «forut for seg selv», skriver Sartre; man projiserer seg selv inn i framtiden og velger og handler mot visjoner og drømmer, såkalte «prosjekter».

Denne drivkraften gjør at mennesket kan overskride sin nåværende situasjon, det kan «transcendere faktisiteten», slik det heter i Sartres språkdrakt. Vår bevissthet er ikke bare bundet av det som er, vi kan tenke oss inn i ønskelige scenarioer. Slik blir den menneskelige eksistens alltid en spenning mellom det virkelige og det mulige. Vi strekker oss mot «det mulige», som spiren som strekker seg mot lyset.

Hva er det da som gjør at vi klarer å finne et slikt håp? Og hvorfor er det noen som mister det? Hvordan kan man beholde håpet i en verden der krig og miljøkatastrofer gir oss stadige påminnelser om at livet er så skjørt?

Aktiviteter

Tolk bibelstedene

Les skriftstedene fra Bibelen over og forsøk å tolke innhold og budskap sammen med elevene. La dette være utgangspunktet for en samtale.

 • Hva betyr ordet håp for dere?
 • Er det slik at håp er veldig viktig i livet? I så fall hvorfor?
 • Hva tror dere menes med at man blir frelst i håpet? Hvordan er håp knyttet til forestillingen om frelse i kristendommen?
 • Er dere enig med Bibelen i at kjærligheten er viktigere enn tro og håp? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Er tro og håp noe helt forskjellig, eller handler det om det samme? Hva er i så fall likheten/ forskjellen mellom disse fenomenene?
 • Hva betyr det å være frimodig? Hva kan menes med at man kan «gå fram med frimodighet» hvis man har håp?

Sang/video fra Syria: Hearbeat (a song for Syria)

 • Er det mulig å finne håp under så vanskelige omstendigheter som krig og naturkatastrofer? Hva kan gjøre at man får håp, eventuelt mister alt håp?
 • Hvordan kan man skape håp? Er det noe vi kan gjøre for å gi andre håp?

Sang/musikkvideo: Danny Gokey: Hope in Front of me

 • Hvordan kan håp virke styrkende?
 • Trenger man å tro på Gud for få styrke til å håpe på noe?
 • Noen håper på evig liv. Er det ønskverdig å ha evig liv, synes du?
 • Kan man få håp helt alene?
 • Er håp utelukkende positivt, eller kan det noe negativt? Går det an å håpe for mye?
 • Kan det være problematisk å håpe på noe, hvis det er for urealistisk?
 • Kan håp være en slags virkelighetsflukt?

Sang/animasjon: «Blackbird» (John Lennon)

Hør sangen Blackbird og se animasjonsfilmen laget til Beatles’ turné «Ticket to Ride».

 • Hva får sangen og filmen dere til å tenke på? Få elevene til å forsøke å tolke symbolikken/metaforene i sangen fritt og komme med sine assosiasjoner.
 • Hva kan linjen – «take your broken wings and learn to fly» bety?
 • Finnes det håp for den som har kommet skjevt ut i livet?
 • Kan man få et godt liv selv om man har opplevd vonde ting?
 • Hvor mye er det mulig å forandre seg? Er det alltid mulig å snu noe dårlig til noe godt, hvis man bare vil?
 • Hvordan kan man få håp slik at man får kraft til å reise seg?
 • Sangen er opprinnelig skrevet som en kommentar til borgerrettsbevegelsen i USA og kampen for de svartes rettigheter. Hvordan kan støtte fra andre, eller følelsen av å tilhøre noe større enn deg selv, et fellesskap, være med på å gi håp?

Fire hjørner: Håp

Hva håper dere mest på? Be elevene komme med noen eksempler (eller lag noen forslag selv, f.eks. god helse, romantisk kjærlighet, å finne glede i en god jobb eller å tjene masse penger?) og lag en fire hjørner-øvelse. Be elevene velge hjørne, deretter må de begrunne valget sitt. Hvorfor er akkurat dette noe de håper på? Hvorfor mener de det er viktigere enn noe annet?

 • Er det viktig for livslykken å ha håp?
 • Hjelper det å tenke mye på hva man håper på? Blir man lykkeligere av det, eller motsatt?
 • Hva skal til for å håpe på noe?
 • Er håp noe som skaper handling? Eller kan det virker motsatt?

Sang: Diderre «Håp»

Bruk sangen «Håp» av Diderre som utgangspunkt for samtale.

 • I sangen sies det at hjertet kan leges med tre bokstaver: H, Å, P. Hva kan dette bety? Er det riktig?
 • Er det håp som gjør at man kommer seg over smertefulle hendelser, sorg og tap? Hva består i så fall dette håpet i?
 • Hvor kommer håpet fra?
 • Teksten sier: «Jeg trenger ikke Gud, bare min egen styrke». Er dere enige eller ikke enige utsagnet? Kan det være situasjoner der det er veldig vanskelig å finne sin egen styrke? Kan man finne styrke bare i seg selv? Hvor kan man eventuelt hente styrke?

Sang: Vinceton Feat: Obama Hope (Official music video)

 • Hva kan gi oss håp?
 • Er det viktig å spre håp?
 • Hvordan kan man beholde håpet i en verden med mye vondt?
 • Hvem kan gi oss håp? Politikerne? Legene? Hjelpearbeiderne? Frihetsforkjemperne? hverdagsheltene? Andre? Eller ingen?

Grublespørsmål

 • Hva er håp?
 • Kan vi leve uten håp?
 • Er det noen forskjell på håp og drømmer, eller er dette det samme?
 • Kan man håpe for mye på noe?
 • Er håp det samme som optimisme?
 • Kan man gi andre mennesker håp?
 • For Karl Marx var det kristne håpet å betrakte som «opium for folket». Han mente at håpet om belønning i himmelen gjør mennesker sløve og ute av stand til å arbeide for å forbedre samfunnet.. Hva tenker dere om dette?
FORFATTER:
Ingun Steen Andersen

Filosofisk praktiker, lektor og master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jobber nå som seniorrådgiver i Dembra ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) i Oslo. Har jobbet ni år i ungdomsskolen og driver i tillegg egen filosofisk praksis. Har bred erfaring og utdanning i filosofi som metode i skolen både fra Norge og England. Ingun har vært tilknyttet Human-Etisk Forbund på prosjektbasis gjennom mange år og har hatt en rekke oppdrag som samtaleleder og kursleder for filosofikonfirmasjon.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT