For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Tilgivelse

TILGIVELSE SIES Å VÆRE en kunst. Kan da evnen til å tilgi utvikles? Kan vi hjelpe hverandre, og verden, til å bli rausere?

Den som ikke kan tilgi andre, ødelegger den broen han selv en gang må over.

Francis Bacon

Den svake kan aldri tilgi. Tilgivelse er den sterkes egenskap.

Mahatma Gandhi

Evnen til å tilgi sier noe om kvaliteten på et menneske.

Jo Nesbø

Og det står skrevet…

La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. […] Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.
Paulus brev til Efeserne 4, 29-32

Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger.
Markus 11, 25-26

Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!»
Matt 18,21

Mange grunner til å tilgi

Å kunne tilgi er en viktig egenskap i livet. Hvis vi skulle gå og tenke på alle små og store krenkelser vi har blitt utsatt for opp gjennom tiden, ville vi fått en tung bør å bære. Det å gå og bære nag er en stor belastning både for en selv og omgivelsene. Å kunne la urett fare og legge dårlige hendelser bak seg er dermed viktig livsmestring. For å greie å slutte å være bitter og komme seg videre her i livet, kan det å forsøke å tilgi være et bevisst valg. Man kan tenke seg en form for terapeutisk tilgivelse: «Jeg vil tilgi fordi det er bra for meg selv».

På den annen side kan det også være et viktig behov å tilgivelse. Skyldfølelse og skam kan lettes ved at andre viser at de tilgir. Uten både å gi og få tilgivelse ville det ikke være lett å bevare hverken vennskap eller kjærlighet. Familie, venner og kjærester sårer hverandre stadig, mer eller mindre intensjonelt, og uten å kunne forsones og tilgi ville det å ha varige bånd til andre være nærmest umulig.

Men er det nå egentlig så enkelt å tilgi, og er det slik at alt skal tilgis? Finnes det noen handlinger som ikke bør tilgis?

Vi kan komme opp i mange situasjoner der tilgivelse føles umulig, kanskje heller ikke riktig. Samtidig er det ingen tvil om at det å tilgi også kan være svært vanskelig, selv i mindre alvorlige situasjoner. Ofte kan ønsket om hevn være en like nærliggende menneskelig tilbøyelighet. Ikke minst ser vi dette når folkegruppe står mot folkegruppe eller gjeng mot gjeng. Spiraler av hevn er ødeleggende både i mellommenneskelige forhold og i forhold mellom land og folkegrupper.

Tilgivelse er en viktig dyd i kristendommen: Mennesket må kunne tilgi hverandre, slik Gud tilgir menneskene. Forestillingen om at mennesket er en synder, altså et vesen som stadig feiler, henger i kristen kontekst sammen med beretningen om arvesynd. Mennesket er født feilbarlig, med en hang til synd. Vi må kjempe mot oss selv for å gjøre det som er rett her i livet, og på denne kronglete veien trenger både vi og andre nåde og tilgivelse. I fordringen om å vise medmenneskelighet, ligger det også en plikt til å tilgi.

Aktiviteter

Two Brothers: A response to Gaza (Pete Morton)

Elevene hører sang/tekst og ser musikkvideoen. Analyser teksten sammen med elevene og få dem til å reflektere over hva den betyr, både i den aktuelle konteksten og for alle og enhver …

 • Hvorfor kan det være så vanskelig å tilgi når man har opplevd krenkelser?
 • Hvorfor gir man ofte en hel gruppe eller et helt folk skylden for det noen få har gjort?
 • I sangen sammenlignes de to partene i Gaza med barn som krangler. Hvorfor?
 • Hvorfor mener låtskriveren at det ikke er viktig hvem som startet? (I don’t care who started it …)
 • Er det mulig å starte med blanke ark etter langvarig konflikt? I så fall hvordan?
 • Må man være enig om hva som har skjedd eller hvem som har skylden for å kunne tilgi?
 • Hvordan utvikles og sementeres fordommer og hat?

Film: Invictus (Om Nelson Mandela)

Se filmen Invictus og/eller bruk andre kilder om forsoningsprosessen i Sør-Afrika (for eksempel Desmond Tutus bok Tilgivelse: Fire steg mot fred med deg selv og fred i verden).

I en verden hvor hevn og retten til oppreising mot urett står sterkt er likevel en av de mest beundrede skikkelser i nyere historie en som tilga og ikke søkte hevn eller straff for sine undertrykkere. Nelson Mandela står som bildet på noe nesten litt overmenneskelig; etter å ha mistet et halvt liv i fengsel, bestrebet han seg på å tilgi sine undertrykkere.

 • Hvorfor tror dere Nelson Mandela var så opptatt av å unngå hevn og kjempe for forsoning og tilgivelse etter at han ble president?
 • Er det mulig å skape forsoning etter å ha opplevd overgrep?
 • Hva betyr det egentlig å tilgi?
 • Er det å tilgi det samme som å unnskylde det noen har gjort?
 • Hva kommer fram i denne filmen om hvorfor tilgivelse kan være viktig?
 • Er det rimelig å kreve at noen skal tilgi? Eller kan et krav om tilgivelse noen ganger bare legge sten til byrden?
 • Hva skal til for å kunne tilgi og legge vonde hendelser bak seg?

Sitat, Erna Solberg, Dagbladet 11.07.2008

«Tilgivelse er etter min mening et av de vanskeligste og sterkeste begrepene vi har. Å si unnskyld hvis du har gjort noe feil eller galt er forståelig og tidvis motstrebende mulig å gjøre, men å klare å tilgi den som gjør noe som er sårende og vondt? Det er vanskelig for både voksne og barn. Vi lever i en tid hvor populærkulturen og inntrykkene barn og ungdom lever med ofte preges mye av hevnbegreper og oppreising etter urett, men lite tilgivelse.»

 • Er det slik som Erna Solberg hevder, at populærkulturen fremmer en hevntankegang, mer enn å oppfordre til tilgivelse? Be elevene finne eksempler fra filmer, serier, nyhetsbildet og lignende og diskuter hvor fremtredende hevn er i populærkulturen.
 • Hvorfor tror dere Solberg sier at tilgivelse er et av de sterkeste begrepene vi har?
 • Hvorfor er tilgivelse så vanskelig, og er det likevel viktig?
 • Hvorfor skal vi tilgi, for vår egen del, eller for andres del?
 • Er det noe galt i å hevne seg, i så fall hvorfor?
 • Er det noe dere aldri ville kunne tilgi, hvorfor/hvorfor ikke?
 • Bør man tilgi for eksempel mobbing, hvis de som mobber forandrer atferd?

Sokratisk dialog: Elevhistorier om tilgivelse

La elevene fortelle om en gang de har tilgitt noen eller selv har blitt tilgitt. Velg en eller flere historier som man går mer i dybden på, og bruk elevenes fortellinger som utgangspunkt for å forstå hva tilgivelse er, hvorfor det kan være vanskelig og hvorfor det kan være viktig. La elevene stille hverandre spørsmål underveis.

10 nøkler til tilgivelse

En kristen nettside lister opp disse punktene som veien til tilgivelse. Reflekter over hva punktene betyr sammen med elevene, og diskuter om dette kan være gode råd for å kunne tilgi noen.

 1. Let Go of the Anger
 2. Don’t be Stubborn
 3. Stop Thinking of yourself as a Victim
 4. Focus on the Future
 5. Re-Learn to Trust
 6. Be Reasonable in your expectations of Others
 7. Expect that it will take time to Forgive
 8. Examine your Heart
 9. Let Forgiveness become an Everyday Practice
 10. Ask God for Guidance

Grublespørsmål

 • Er det viktig å kunne tilgi andre? I så fall hvorfor?
 • Er tilgivelse viktigst for den som tilgir, eller for den som blir tilgitt? Eller er det like viktig for begge parter?
 • Kan man si at tilgivelse en plikt?
 • Kan man kreve at noen skal tilgi andre?
 • Er det å tilgi noen noe du bare kan bestemme deg for? Er det noe du kan velge, eller gå inn for?
 • Finnes det noen forutsetninger for å kunne tilgi noen?
 • Hva påvirker vår evne og vilje til å tilgi?
 • Kan man tilgi noen som ikke angrer?
 • Finnes det situasjoner der det er umulig å tilgi?
 • Er tilgivelse og forsoning det samme?
 • Hva er det motsatte av tilgivelse?
 • Hva med å tilgi seg selv? Er det lett?
 • Tilgivelse henger sammen med det vi kaller å være raus. Hva legger dere i dette ordet? Er det det samme?
FORFATTER:
Ingun Steen Andersen

Filosofisk praktiker, lektor og master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jobber nå som seniorrådgiver i Dembra ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) i Oslo. Har jobbet ni år i ungdomsskolen og driver i tillegg egen filosofisk praksis. Har bred erfaring og utdanning i filosofi som metode i skolen både fra Norge og England. Ingun har vært tilknyttet Human-Etisk Forbund på prosjektbasis gjennom mange år og har hatt en rekke oppdrag som samtaleleder og kursleder for filosofikonfirmasjon.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT